Wiljan Vloet - Logo

"Mijn ervaring in de praktijk brengen"

Wiljan Vloet vertelt: "Ik geloof in de eigen kracht van mensen. Dat ontwikkeling van talenten op welk gebied dan ook . Vasthouden aan visie levert rendement op langer termijn."

Download de brochure

Visie vertalen in handelingen

Veel mensen hebben een fantastisch verhaal of weten precies op papier wat er moet gebeuren. De kracht van visie zit in handelen en conretiseren: het aan de slag gaan en vasthouden aan visie. Het weten te bewerkstelligen dat de organisatie in cultuur en handelen de visie draagt en uitdraagt.

Topsport

Binnen de topsport mag men “nooit tevreden” zijn. Zowel binnen organisaties welke zich bezighouden met topsport of voor topsporters zelf moet gelden dat het “elke dag beter moet”. En dit mantra mag nooit alleen een kwestie zijn van zeggen, maar dit moet gevoeld worden. Iedereen die acteert binnen de topsport moet voelen dat hij zich in een omgeving bevindt waarin elke dag een beter resultaat verwacht wordt. Dit stimuleert ontwikkeling en haalt het beste in mensen naar boven.

Voetbal

Voetbal is primair spel wat gespeeld wordt om te winnen en wat dient voor vermaak. Een spel waarin de concurrent nodig is om een wedstrijd te spelen. Winnen is inzet op beter zijn dan je concurrenten: Niet hetzelfde doen, maar telkens een stap verder proberen te zijn dan de concurrent.

Talenten

Een talent is iemand die in staat is om zichzelf te ontwikkelen. Iemand die gebruik maakt van de mogelijkheden die aangeboden worden en daaruit haalt wat hij/zij nodig denkt te hebben om zich verder kunnen ontplooien en ontwikkelen. Natuurlijk kan een talent ondersteund worden bij deze ontwikkeling. Daarin schuilt de kracht van de mens.

Hulpverlening

Binnen de hulpverlening hebben we de taak om mensen te helpen om weer zo snel als mogelijk en verantwoord zich zelfstandig staande te houden in de maatschappij. Hierbij is het noodzakelijk te onderkennen dat de omgeving invloed op het gedrag van mensen en men kan leren om zich daarbinnen staande te houden.

Maatschappij

Binnnen de maatschappij moet er veel meer integraal samengewerkt worden op gebieden binnen Onderwijs, Gemeenten, Bedrijfsleven en Sport die elkaar raken. We hebben daarin namenlijk overkoepelende doelstellingen en overlappen elkaar in acties. Door samenwerking bereiken afzonderlijke partijen daarbij eerder en beter hun eigen doelstellingen. Ik vind dat we als mens en als bedrijf, onderwijsorganisatie of gemeente, de verplichting in ons dragen om de maatschappij te helpen laten groeien en bloeien. Om binnen de maatschappij zorg te dragen voor participatie van mensen.

Arbeidsmarkt.

Er is nog steeds een groot gat tussen vraag en aanbod op de onderkant van de arbeidsmarkt. Dit dient veel beter op elkaar afgestemd te worden. Mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt laten participeren en weer aan het werk krijgen is een noodzaak. Niet alleen door dwingende maatregelen zoals de Quotumwet op te leggen aan bedrijven, maar juist door bedrijven te ondersteunen. Ook binnen de arbeidsmarkt kunnen de talenten op de juiste plek komen als men het uitgangspunt van ontwikkeling en groei stimuleert en respecteert. Het vinden van passende werkzaamheden is vaak een kwestie van op een goede manier kijken naar de talenten van de mens en kijken met het bedrijfsleven waar zij van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Talenten

Een talent is iemand die in staat is om zichzelf te ontwikkelen. Iemand die gebruik maakt van de mogelijkheden die aangeboden worden en daaruit haalt wat hij/zij nodig denkt te hebben om zich verder kunnen ontplooien en ontwikkelen. Natuurlijk kan een talent ondersteund worden bij deze ontwikkeling. Daarin schuilt de kracht van de mens.

Mensen

Ik ga uit van de kracht van de mens. Daar geloof ik in. Mijn uitgangspunt is dat er daarbij niet gekeken wordt naar wat iemand niet kan of nog moet leren. Ik kijk naar talenten. Elke mens heeft namenlijk talent ergens voor. En dat talent moeten we ontdekken en ontwikkelen: Gestructureerd, positief gemotiveerd, soms geconditioneerd ontwikkelen, maar altijd vanuit de kracht en bewustzijn van de mens zelf.

Talenten

Een talent is iemand die in staat is om zichzelf te ontwikkelen. Iemand die gebruik maakt van de mogelijkheden die aangeboden worden en daaruit haalt wat hij/zij nodig denkt te hebben om zich verder kunnen ontplooien en ontwikkelen. Natuurlijk kan een talent ondersteund worden bij deze ontwikkeling. Daarin schuilt de kracht van de mens.

Organisaties

Ieder organisatie heeft een duidelijk omschreven doel voor ogen nodig om daarop haar strategische koers uit te zetten. En aan deze uitgezette koers moet vastgehouden worden. De bewust ingezette lange-termijn visie moet niet geleid worden emoties of ad hoc situaties. Dit geeft organisaties de benodigde focus op groei. Rendementsdenken moet daarbij afgezet worden t.o.v. maatschappelijke verantwoordelijkheid. Vergroting van de winst ingezet worden door efficiente en effectieve werkprocessen.